Ambassadeurs Voorwaarden Otrafashion d.d. 14 juni 2020

Deze ambassadeursvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en zijn als zodanig ook onlosmakelijk verbonden met die Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Provisies en bonussen
Artikel 3 – Uitbetaling
Artikel 4 – Gedrag
Artikel 5 – Wijziging van deze Ambassadeurs Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ambassadeur: een persoon die fan is van Otrafashion, onze kleding en/of de merken die wij voeren. Fan zijn betekent dat je, vanuit jezelf, je enthousiasme uitstraalt voor ons en onze producten, door ze te promoten en er over te praten, schrijven enz.
 2. Provisie: Een vergoeding die de ambassadeur ontvangt wanneer via en/of met gebruikmaking van zijn of haar persoonlijke link of kortingscode een verkoop plaatsvindt op www.otrafashion.com
 3. Bonus: een extra vergoeding voor een ambassadeur wanneer bepaalde doelen worden gerealiseerde.

Artikel 2 – Provisies en bonussen

 1. Otrafashion stelt periodiek de hoogte van de provisies en bonussen vast en communiceert die met de ambassadeurs. De eerste keer bij registreren van de ambassadeur en vervolgens iedere keer wanneer Otrafashion een bepaald provisie percentage/bedrag of bonus percentage/bedrag wijzigt.
 2. Otrafashion kan ambassadeurs rangschikken naar bijvoorbeeld ervaring en toegevoegde waarde voor Otrafashion en op grond daarvan differentiatie aanbrengen in de toe te kennen percentages/bedragen voor provisies en bonussen. het staat Otrafashion vrij om de rangschikking zonder opgaaf van reden aan te passen.
 3. Het staat Otrafasion vrij om bepaalde producten uit te sluiten van de provisie en/of bonus regeling.

Artikel 3 – Uitbetaling

 1. Uitbetaling van provisie en bonussen vindt uitsluitend plaats voor tegoeden vanaf € 25,– per keer. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden:
  1. via bankoverschrijving naar de bankrekening van de ambassadeur
  2. bijschrijving van het tegoed in de persoonlijke Wallet van de ambassadeur
 2. Aangezien er geen sprake is van een dienstverband met de ambassadeur, is de ambassadeur zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele belastingen aan de de fiscus.

Artikel 4 – Gedrag

Van ambassadeurs van Otrafashion wordt verwacht dat zij zich als een voorbeeldig burger gedragen en zich niet schuldig maken aan ontoelaatbaar en/of crimineel gedrag. Tevens zal de ambassadeur geen negatieve uitlatingen naar buiten brengen over Otrafashion, haar producten, haar eigenaren en eventuele personeel, die het imago van Otrafashion in wat voor vorm dan ook kunnen schaden. 

Het staat Otrafashion vrij om Ambassadeurs uit te sluiten wanneer zij naar het oordeel van Otrafashion niet voldoen aan het profiel en/of gedrag dat Otrafashion voor ogen staat voor haar ambassadeurs. 

Artikel 5 – Wijziging van deze Ambassadeurs Voorwaarden

Otrafashion is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen.